messager
 
เทศบาลตำบลผาสุก call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ผาสุก
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ผาสุก
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
กองสวัสดิการสังคมออกจ่ายเบี่ยยังชีพ
แจ้งเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ
"MOI Waste Bank - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
ประชุมรับนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ในตำบลผาสุก
RE - X - RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.นาดี อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมาดูงานระบบประปาหมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลผาสุก
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview44
การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs สามารถจัดการง่ายๆ ภายในบ้านของตนเอง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview95

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีกรกฏาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview86

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
thumb_up facebook เทศบาลตำบลผาสุก
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายสนธิ สีดากูด)
นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก
โทรศัพท์ : 081-749-3732
(นายสนธิ สีดากูด)
นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก
โทรศัพท์ : 081-749-3732
นายสุระชัย ขาวสะอาด
ปลัดเทศบาลตำบลผาสุก
โทรศัพท์ : 080-745-3689
นายสุระชัย ขาวสะอาด
ปลัดเทศบาลตำบลผาสุก
โทรศัพท์ : 080-745-3689

สถิติ sitemap
วันนี้ 37
เดือนนี้1,298
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,913
ทั้งหมด 141,289


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลผาสุก